Դատական ակտերի հարկադիր կատարման [ԴԱՀԿ] գործերի իրավաբանական խորհրդատվություն

Անհատ
Առաջարկում եմ

Ունեք խնդիր[ներ] ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր կատարման (ԴԱՀԿ) ծառայությունում և իրավաբանական խորհրդի կարիք է առաջացել՝ դիմեք «Ա Մ Ի Ր Յ Ա Ն» Փ Ա Ս Տ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Գ Ր Ա Ս Ե Ն Յ Ա Կ:Հասցե՝ ք. Երևան, Հր. Քոչար փողոց 22/16:

Հայտարարության համար:60045117

Ամսաթիվ :30.04.2018

Թարմացման ամսաթիվ :30.04.2018

Դժգոհել