Իրավաբանական խորհրդատվություն - Քաղաքապետարան, Կադաստր, Նոտար, ԶԱԳՍ, Արխիվ

Անհատ
Առաջարկում եմ

Ունեք խնդիր[ներ] Երևանի քաղաքապետարանում, անշարժ գույքի կադաստրում, նոտարական գրսենյակում, ՔԿԱԳ [ԶԱԳՍ] գործակալությունում, արխիվներում և պետական այլ մարմիններում, և դժվարանում եք փաստաթղթեր հավաքելու հարցերում՝ դիմեք «Ա Մ Ի Ր Յ Ա Ն» Փ Ա Ս Տ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Գ Ր Ա Ս Ե Ն Յ Ա Կ:Հասցե՝ ք. Երևան Հր. Քոչար փողոց 22/16:

Հայտարարության համար:02122912

Ամսաթիվ :30.04.2018

Թարմացման ամսաթիվ :30.04.2018

Դժգոհել