Իրավաբանական խորհրդատվություն-Ընտանեկան գործեր

Անհատ
Առաջարկում եմ

«Ա Մ Ի Ր Յ Ա Ն» Փ Ա Ս Տ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Գ Ր Ա Ս Ե Ն Յ Ա Կ Ի կողմից մատուցվում է մասնագիտացված՝ իրավաբանական խորհրդատվություն կապված ընտանեկան հարաբերութունները կարգավորող հարցերի՝ ամուսնության, ամուսնության դադարման [ամուսնալուծության], ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու, ամուսինների իրավունքների ու պարտականությունների, ամուսինների գույքային իրավունքների և պարտականությունների, երեխաների իրավունքների, որդեգրման, ալիմենտային պարտավորությունների և ալիմենտի վճարման և գանձման կարգի վերաբերյալ հարցերի հետ:Հասցե՝ ք. Երևան, Հր. Քոչար փողոց 22/16:

Հայտարարության համար:55657160

Ամսաթիվ :30.04.2018

Թարմացման ամսաթիվ :30.04.2018

Դժգոհել