Իրավաբանական խորհրդատվություն-ապպա պատահարների գործերով

Անհատ
Առաջարկում եմ

Հարգելի' Վարորդներ,Եթե առաջացել են ԱՊՊԱ պատահարների հետ կապված խնդիրներ կամ Ապահովագրական ընկերությունը հետադարձ պահանջի (սուբրոգացիայի) հայց է պատրաստվում դատարան ներկայացրել (կամ արդեն ներկայացրել է), սայկայն Դուք համաձայն չեք, ապա կարող եք դիմել այդ ոլորտում մասնագիտացված «Ա Մ Ի Ր Յ Ա Ն» Փ Ա Ս Տ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Գ Ր Ա Ս Ե Ն Յ Ա Կ Ի Ն:Հասցե՝ ք. Երևան, Հր. Քոչար փողոց 22/16:

Հայտարարության համար:46711099

Ամսաթիվ :30.04.2018

Թարմացման ամսաթիվ :30.04.2018

Դժգոհել