Ամիրյան փաստաբանական գրասենյակ

Անհատ
Առաջարկում եմ

«ԱՄԻՐՅԱՆ» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ է՝ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ:«Ա Մ Ի Ր Յ Ա Ն» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆI. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՍեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ.Գործարքներ.Պարտավորություններ.Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ.Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ.Վնաս պատճառելու և անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ.Մտավոր սեփականություն.Ժառանգական իրավունք [ժառանգությունն ըստ կտակի, ժառանգությունն ըստ օրենքի].Միջազգային մասնավոր իրավունք.Սահմանադրական իրավունք.Ընտանեկան իրավունք.Աշխատանքային իրավունք.Բնակարանային իրավունք.Հողային իրավունք.Տեղեկատվական իրավունք.Սնանկություն.Բանկային գործ[եր].Դատական ակտերի հարկադիր կատարման (ԴԱՀԿ) ծառայության գործ[եր].ԱՊՊԱ պատահարների գործ[եր].Ճանապարհային ոստիկանության գործ[եր]:2. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՎարչական մարմիններին ուղղված դիմումների կազմում.Բողոքարկման վարույթ հարուցելու համար վարչական բողոքի կազմում.ՀՀ վարչական դատարանին ուղղված վարչական դիմումների կազմում.ՀՀ վարչական դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում:3. ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՔրեական գործերով պաշտպանություն մինչդատական վարույթում (քրեական գործի հարուցման փուլ, հետաքննություն, նախաքննություն)Պաշտպանություն առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում.Իրավաբանական օգնություն դատավճռի կատարման փուլում.Վերաքննիչ, վճռաբեկ բողոքների, սահմանադրական դատարան դիմելու դիմումների կազմում.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված գանգատների կազմում.Վկային և տուժողին իրավաբանական օգնության տրամադրում քրեական գործերով.Իրավաբանական օգնություն դատապարտյալներին պատժի կրման ընթացքում:II. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐIII. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻՆIV. ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՀայցերի, հայցադիմում[ներ]ի պատասխան[ներ]ի և միջնորդությունների պատրաստում և ներկայացում.Վերաքննիչ բողոքի պատրաստում և ներկայացում.Վճռաբեկ բողոքի պատրաստում և ներկայացում.Ներկայացուցչություն ՀՀ ընդհանուր իրավասության (առաջին ատյանի) դատարաններում.Ներկայացուցչություն ՀՀ վարչական դատարանում.Ներկայացուցչություն հարկային, մաքսային և այլ պետական մարմիններումՆերկայացուցչություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու կազմակերպություններում.Վեճերի արտադատական կարգավորմանն ուղղված բանակցությունների վարում:ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՀՐ. ՔՈՉԱՐ ՓՈՂ. 22/16Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթԱշխատանքային ժամերը՝ 9:00-19:00

Հայտարարության համար:49639131

Ամսաթիվ :30.04.2018

Թարմացման ամսաթիվ :30.04.2018

Դժգոհել