Հաշվապահական Ծառայություններ

Անհատ
Առաջարկում եմ

Մատուցվող Ծառայություններ • Կազմակերպության ստեղծում և գրանցում • Հաշվապահական Հաշվառում • Կազմակերպության անցած տարիների տվյալների ավտոմատացում • Հարկերի, Տուրքերի պլանավորում և հաշվարկում • Արտահանման և Ներմուծման փաստաթղթերի կազմում և Ներկայացում • Հարկային, հաշվապահական և Իրավաբանական խորհրդատվություն • Ֆինասական և հարկային հաշվետվությունների կազմում • Կադրային գործավարություն • ՊԵԿ- ի կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկում ։ Ինչ եք ստանում Ընտրելով MG ACCOUNTING 1 Ճշգրիտ Հաշվապահական Հաշվառման Ռազմավարություն 2 Իրավաբանական խորհրդակցություն 3 Նոր Գործընկերների Ձեռքբերում 4 Ձեր բիզնես ոլորտի ուսումնասիրություն և Բիզնես պլանի մշակում 5 Պրոֆեսիոնալ Թիմ Բանալի բառեր՝ հաշվետվությունների պատրաստում, հաշվապահություն, Hashvapahutyun, ՀԾ հաշվապահ, ՀԾ Առևտուր, ՀԾ վաճառատեղ, հարկային, e-Invoicing, հանրային հատված, HC ,Հաշվապահ, հաշվապահություն, hashvapah, hashvapahutyun, булгалтер, булгалтерия, ա/ձ, փմձ, սպը, llc, hdm, kasvi, հդմ, կասվի, խորհրդստվություն, հարկային, harkayin, налоговая, отчеты, hashvetvutyunner, հաշվետվություններ, պետ. Ռեգիստր, գրանցում, հաշվառում, pet register, grancum hashvapah , hash , hashvetvutyun

Հայտարարության համար:95580199

Ամսաթիվ :13.12.2018

Թարմացման ամսաթիվ :13.12.2018

Դժգոհել