ԴԱՅԱԿՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Անհատ
Առաջարկում եմ

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում գործում է դայակի հոգեբանական ընտրության և վերապատրաստման ծառայություն, որի շրջանակներում մեր մասնագետները, ուսումնասիրելով Ձեր պահանջներն ու ցանկությունները, Ձեր երեխայի տարիքային և անձնային առանձնահատկությունները, մի քանի տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր թեկնածուներից, հաշվի առնելով նրանց կրթությունը, աշխատանքային փորձը, գիտելիքները, բացահայտելով նրանց մոտ առկա այնպիսի անձնային, հոգեբանական որակներ, ինչպիսիք են ագրեսիվությունը, տագնապայնությունը, միջանձնային հարաբերություններ հաստատելու ոճը, ինչպես նաև բնավորությունն ու խառնվածքը, կօգնեն ընտրել առավել համապատասխան մասնագետի: Ստանալով սպառիչ տեղեկություններ յուրաքանչուր թեկնածուի մասին` Դուք հնարավորություն կունենաք հաշվի առնել բոլոր «դրական» և «բացասական» կողմերը և Ձեր ընտրությունը կլինի միակ անսխալ տարբերակը: Ձեր ցանկությամբ հոգեբանները կարող են մշտապես օգնել ընտանիքում նոր մարդու /դայակի/ հարմարվելուն, երեխայի դաստիարակության, ծնող-դայակ-երեխա հարաբերությունների կարգավորման և հոգեբանական այլ կարևոր հարցերում: Դայակի հոգեբանական ընտրությունն իրականացվում է հիմնական քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ. Առաջնային հարցազրույց, որը թույլ է տալիս ընդհանուր առմամբ բացահայտել. դայակի դեմոգրաֆիկ տվյալները /տարիք, սեռ, կրթություն, ընտանիք, ընտանիքի անդամներ և այլն/ . նախասիրությունները . աշխատանքային փորձը . աշխատանքային մոտեցումները, դիրքորոշումները /ի՞նչ տարիքի երեխա կցանկանա խնամել, ինչպե՞ս է պատկերացնում երեխայի օրվա պլանավորումը, ինչպիսի՞ գործողություններ կան, որոնք չի ցանկանա կատարել, և այլն/ . սովորությունները /ծխել, վերաբերմունք ծխողներին և այլն/ . աշխատավարձի սպասելիքները և այլ արժեքավոր տեղեկություններ: Հարցազրույց հոգեբանի հետ, որը թույլ է տալիս. . առավել խորությամբ ուսումնասիրել թեկնածուի մոտիվացիան, ցանկություններն ու դիրքորոշումները . հոգեբանական ակնհայտ այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են` ագրեսիվությունը, կոնֆլիկտայնությունը, . նախաձեռնողականությունը, ակտիվությունը, պասիվությունը և այլն: Հոգեբանական թեստավորում, որը թույլ է տալիս ուսումնասիրել և բացահայտել անձնային, հոգեբանական մի շարք որակներ և առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են` . բնավորություն, . խառնվածք, . միջանձնային հարաբերություններ, . շփվողականություն: Հոգեբանական եզրակացության կազմում: Հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքում ծնողներին կներկայացվեն մի քանի առավել հարմար թեկնածուներ, որոնցից նրանք հնարավորություն կունենան ընտրել իրենց ամենահարմար դայակին: Բոլոր մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 010 58 18 14, 077 58 18 14, 096 58 18 14 հեռախոսահամարներով։ Մեր կայքն է www.hogeban.am Մեր հասցեն՝ Մաշտոցի 40

Հայտարարության համար:00564440

Ամսաթիվ :05.09.2019

Թարմացման ամսաթիվ :05.09.2019

Դժգոհել