Իրավաբանական ծառայություններ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց

Անհատ
Առաջարկում եմ

Մատուցում ենք որակյալ իրավաբանական ծառայություններ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց (կազմակերպություններին) Մատուցում ենք ներքոգրյալ ծառայությունները՝ 1. Ցանկացած պայմանագրերի կազմում և ստուգում ցանկացած լեզվով: 2.Նոտարական գործերի կազմակերպում արագ եվ առանց քաշքշուքների: 3.Խորհրդատվություն: 4. Հայցադիմումների և հայցերի պատասխանների կազմում: 5. Կադաստրային գործերի իրականացում, անշարժ գույքերի հետ կապված խնդիրների լուծում: 6. ԴԱՀԿ -ի և բանկերի հետ առաջացած խնդիրների պարզաբանում և լուծում: 7. Հանդիպումներին մասնակցություն և շահերի պաշտպանություն: 8.ՍՊԸ, ՓԲԸ գրանցում և փոփոխությունների իրականացում: 9. Կանոնադրությունների և ներքին կարգապահական կանոնների կազմում ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: 10. ՀՀ պետական ատյանների կողմից Ձեր խախտված իրավունքների վերականգնում և խնդիրների լուծում: Աշխատանքները իրականացնում ենք արագ, որակով և մատչելի առանց հաճախորդին անհանգստացնելու: IRAVABANAKAN EV PASTABANAKAN CARAYUTYUNNER

Հայտարարության համար:89992816

Ամսաթիվ :24.10.2020

Թարմացման ամսաթիվ :24.10.2020

Դժգոհել