Տենդեր / գնումների համակարգող /

Անհատ
Առաջարկում եմ

Պետական գնումների (թղթային և էլեկտրոնային/armeps, auction/) մասնակցության հայտի պատրաստում սուղ ժամկետում՝ բոլոր ոլորտնեըի համար ՀՀ ՖՆ կողմից որակավորված մասնագետ/ գնումների համակարգող/ / գնումների համակարգող/

Հայտարարության համար:26527136

Ամսաթիվ :24.10.2020

Թարմացման ամսաթիվ :24.10.2020

Դժգոհել