Իրավաբանական ծառայություններ

Անհատ
Առաջարկում եմ

Սեյֆ ինվեսթ Սպը գրասենյակը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ *քաղաքացիաիրավական, վարչական և սնանկության հարցերով խորհրդատվություն և ներկայացուցչություն, *ժառանգության գործերով (ժառանգության ընդունման իրավական աջակցություն, ներկայացուցչություն, *պարտքերի հավաքագրման և բռնագանձման գործերով /չկատարված պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ բանակցությունների վարում, գրավոր պահանջների կազմում, ներկայացում, դատական կարգով բռնագանձում և այլն), *Ապահովագրական գործերով (ապահովագրական հատուցման գումարների բռնագանձում, բանակցությունների վարում և ներկայացուցչություն, հետադարձ պահանջի /սուբրոգացիայի/ իրականացման գործերով շահերի պաշտպանություն), *վարչական գործերով (ճանապարհային ոստիկանության, հարկային մարմինների և այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների, գործողությունների, անգործության բողոքարկում վարչական և դատական կարգով) : * Սնանկության գործերով հարկադրված և կամավոր սնանկության դիմումների կազմում, պարտապանի, պարտատիրոջ շահերի պաշտպանություն դատական կարգով և այլ:

Հայտարարության համար:42810753

Ամսաթիվ :24.10.2020

Թարմացման ամսաթիվ :24.10.2020

Դժգոհել