Տենդեր Մրցույթների փաթեթների պատրաստում

Անհատ
Առաջարկում եմ

Մատուցում եմ հետևյալ ծառայությունները ՀՀ պետական գնումների (մրցույթների) շրջանակներում՝ 1. Մասնակիցների գրանցում պետական գնումների էկելտրոնային համակարգ (Armeps) 2. Մրցույթների փաթեթների պատրաստում 3. Մրցույթի հայտերի կազմում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային ձևով (Armeps. Am և gnumner. Am) 4. Հաղթող ճանաչված մասնակցից պահանջվող փաստաթղթերի հանձնում 5. Կնքվելիք պայմանագրերի կետերի դիտարկում, պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում: 6. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունների պատրաստում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (Armeps. Am և gnumner. Am)

Հայտարարության համար:66467077

Ամսաթիվ :24.10.2020

Թարմացման ամսաթիվ :24.10.2020

Դժգոհել