Ընկերությունն առաջարկում է հաշվապահական հաշվառման վարում

Անհատ
Առաջարկում եմ

Ընկերությունն առաջարկում է հաշվապահական հաշվառման վարում մատչելի գներով, ապահովում է պահանջված անթերի որակ` Միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, կրում է պատասխանատվություն հարկային ստուգումների ժամանակ, ինչպես նաև կատարում է նախորդ ժամանակաշրջանների ստուգում, հաշվետվությունների ուղղում և վերականգնում, տալիս է անհրաժեշտ խորհրդատվություն:

Հայտարարության համար:86451353

Ամսաթիվ :24.10.2020

Թարմացման ամսաթիվ :24.10.2020

Դժգոհել